Tải hồ sơ tuyển dụng

 
   

CÁC MẪU CV XIN VIỆC THAM KHẢO

1. Mẫu đơn xin việc cơ bản 1     Tải về

2. Mẫu đơn xin việc cơ bản 2     Tải về

3. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh     Tải về

4. Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có kinh nghiệm (Tiếng Việt)     Tải về

5. Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có kinh nghiệm (Tiếng Anh)     Tải về

6. Mẫu CV bằng tiếng Pháp (mẫu 1)    Tải về

7. Mẫu CV bằng tiếng Anh (mẫu 2)     Tải về

8. Mẫu CV bằng tiếng Anh (mẫu 3)     Tải về

9. Mẫu CV bằng tiếng Anh (mẫu 4)     Tải về

10. Mẫu resume kết hợp (Mẫu 1)     Tải về

11. Mẫu resume kết hợp (Mẫu 2)     Tải về

12. Mẫu lý lịch tự thuật (CV) – mẫu phổ biến     Tải về

13. 4 sai lầm lớn của một bản sơ yếu lý lịch     Tải về

 

Chúc các bạn lựa chọn cho mình một mẫu hồ sơ xin việc phù hợp nhất!

 

Bài viết tương tự
  Giới thiệu khách sạn Thông tin công ty Giới thiệu công ty Tổ chức công ty
HỖ TRỢ

KHÁCH SẠN
  02603 863334
  0918 766 611

NHÀ HÀNG
  02603 863335
  0933 080 478